Berichten

Afgelopen dinsdag in het Raethuys in Kasteelstad ’s Heerenbergh samen met Rob Vister een goede discussie gehad over toerisme & recreatie in Montferland met 3 raadsleden van het CDA. Veel goede vragen en met een goed gevoel weer naar huis. Ons alternatieve voorstel voor een goede toeristische toekomst is uitgewerkt in een online rapport waarvan we de gegevens binnenkort delen met alle raadsleden en b & w. De politiek zal de juiste keuze moeten maken zodat toeristisch beleid en de uitvoering ervan op het juiste spoor komt.

Het is een hele klus iedereen mee te nemen , dat is nu bijna met iedereen gelukt. Nu vooral focussen op de L van Leisure. 1 van de 4 peilers in de gemeente Montferland. De Lobby om er ook voor te zorgen dat er wel voldoende middelen beschikbaar gesteld worden om daar een stevig fundament op te gaan zetten.

Fijn weeked!