Montferland Marketing is door de belastingdienst onder RSIN nummer 862278855 aangemerkt als een algemeen nut beoogde instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instelling aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.

T.a.v. het beloningsbeleid is in de statuten van de stichting Montferland Marketing (artikel 3, punt 5) opgenomen dat bestuurders geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Het beleid van de stichting is gericht op het promoten en vermarkten van de regio Montferland door het onderhouden van contacten op beleidsniveau van het toeristisch beleid in de gemeente Montferland, het aansturen van het bureau dat zorg draagt voor marketing, promotie in de regio Montferland, het verstevigen van de contacten met de diverse toeristische organisaties in de gemeente Montferland en de aangrenzende regio’s.