Montferland op 1

De stichting Montferland Marketing heeft als doel de bijdrage van toerisme en recreatie aan de economie en leefbaarheid in de gemeente te vergroten. Dit betekent; Een stijging van het aantal bezoekers, meer toeristische overnachtingen, meer banen en vestigingen in de T&R sector.

De stichting wil dit samen met ondernemers in de R&T sector bewerkstelligen door stevig in te zetten op promotie en marketing van Montferland. Onze campagne draagt bij aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving voor de inwoners van onze regio en wordt graag bezocht door onze buren.

 1. Onze campagne versterkt – alle – R&T ondernemers via conceptontwikkeling, marketing ondersteuning inclusief een veelzijdig arrangementen netwerk.
 2. De campagne zet Montferland op 1 zorgt voor verbinding in Montferland en het versterkt de Montferlandse identiteit
 3. Verduurzamen / Groen Montferland
  Meer groen in een groen Montferland. Meer groen, ook in de kernen, zorgt voor een betere leefbaarheid. Dit betekent ook een ‘groene’ digitale informatievoorziening. Meer naar een online platform en digitale informatieschermen en beperkte uitgave van promotieboekjes.
 4. Behouden, versterken en ontwikkelen van Cultuur & Natuur in Montferland
  Intelligente groei in toerisme versterkt de kwaliteit van de natuur en ons culturele erfgoed.
 5. Kwaliteitstoerisme zorgt voor meer toekomstbestendige banen en heeft een positieve invloed op het vestigingsklimaat.
  Inspirerende en toekomstbestendige banen voor jongeren en ouderen die het welvaartsniveau in Montferland laat stijgen.
 6. Hoogwaardige MKB ondersteuning met de digitalisering van hun organisaties. Meer innovatie, groei en werkgelegenheid.