De stichting Montferland Marketing heeft als doel de bijdrage van toerisme en recreatie aan de economie en leefbaarheid in de gemeente te vergroten. Dit betekent; Een stijging van het aantal bezoekers, meer toeristische overnachtingen, meer banen en vestigingen in de T&R sector. De stichting wil dit samen met ondernemers in de T&R sector bewerkstelligen door stevig in te zetten op promotie en marketing van Montferland.

Met een unieke ligging aan en over de grens met Duitsland, op het snijvlak van de Achterhoek en de Liemers en tussen de Hanzesteden Doesburg en Emmerich.

Stichting Montferland Marketing heeft een enthousiast en ervaren team dat zorgt voor innovatieve en creatieve campagnes die Montferland telkens goed in beeld brengen. We proberen partners met elkaar te verbinden om tot nieuwe vrije tijds  producten te komen om zo de Montferland goed op de kaart te zetten.

Geen woorden maar daden met de focus op investeren in de regio en het combineren van elkaars kracht en passie.

Voorzitter – Jos Mijnen
Vicevoorzitter – Rob Vister
Penningmeester – Rob Krijgsman
Secretaris – Chantal van Rekum
Bestuurslid – Rudy Staring
Promotie & Marketing medewerksters – Trijntje Cillessen en Sanne van Uum