De Montferland op 1 campagne van de Stichting Montferland Marketing heeft sinds de officiële start van de Stichting , 1 Mei 2021 , het uitvoeringsprogramma TijdvoorMontferland.nl omarmt waarmee men een stevig fundament aan het leggen is voor BETER TOERISME de komende decennia in Montferland. Buiten de onderstaande projecten is de stichting daar waar het kan aan het verbinden en zorgt ervoor dat iedereen die betrokken is bij de campagne regelmatig een update krijgt van de uitgevoerde activiteiten met bijbehorende resultaten.

Arrangementen

Uitwerken van samengestelde arrangementen en de promotie daarvan

Cultuur & historie

Via online concepten Montferland en de rest van Nederland in contact brengen met de buitengewone interessante historie in Montferland.

Dorpen & verenigingsleven

Het in kaart & beeld brengen van het dorpsleven in Montferland en toeristische ondernemers en middenstand op deze manier ondersteunen met een sterk groeiend aantal toeristen.

Ondernemers ( support , verbinding, betrokkenheid , omzet ) 

Gesprekken met ondernemers voeren , hun tips en wensen oppakken en er actief mee aan de slag gaan. Van daaruit ondernemers ondersteunen waar mogelijk. Daar waar mogelijk zorgen voor verbinding in Montferland.

Online marketing

Uitbouwen van het Montferland netwerk en de regio meenemen in ons enthousiasme voor de regio Montferland. Met als doel eigen media om alle ondernemers de tools te geven hun prachtige bedrijven en initiatieven te promoten.

Ontwikkeling & Onderhoud Montferland netwerk

Een netwerk van enkele tientallen webconcepten en social media kanalen.

Ontwikkeling & onderzoek Hotspots

Realiseren van nieuwe toeristische hotspots en de versterking van de marketing van bestaande hotspots.

Oosterburen

Samenwerken met onze buren , om met elkaar Montferland als 1 grensoverschrijdende regio , GOED, op de kaart te zetten

Service & Support

Hoogwaardige support aan toeristen zowel op locatie als aan de telefoon

Wandel- en Fietsparadijs

Het op de kaart zetten van onze regio als wandel- en fietsparadijs.