Korenmolen

De Korenmolen is een in 1855 gebouwde beltmolen. Een windmolen die staat op een kunstmatig opgeworpen heuvel. Op vrijwillige basis wordt het graan gemalen in de molen. Opvallend aan deze molen is dat de molen tweekleurig is beschilderd.

Korenmolen
Kloosterstraat 8
6941 DW Loil
www.molendatabase.nl