Druk op ESC om te sluiten

“Als een boer wil oogsten, zal hij eerst moeten zaaien”.

Stichting Montferland Marketing kan zich, dankzij gemeentelijke subsidie, ook in 2022 weer actief inzetten voor de promotie en marketing van Montferland.

Wij, als stichting Montferland Marketing, zij natuurlijk erg blij dat het college van B&W besloten heeft om tachtigduizend euro toe te zeggen voor de promotie en marketing van Montferland. Wij kunnen dus de door ons ingezette werkzaamheden met dezelfde intensiteit voortzetten, maar realiseren ons dat wij, gelet op het toegekende bedrag, keuzes moeten maken in de activiteiten en werkzaamheden. Toerisme is een erg belangrijke pijler voor Montferland en verdiend derhalve dan ook een grote, sterke en professionele inzet.

Om toeristisch Montferland optimaal op de kaart te zetten, waar economisch Montferland de vruchten van kan plukken, zijn stevige investeringen nodig, investeringen die zich op de lange termijn terugbetalen. Om mij in plattelandstaal uit te drukken;

Als een boer wil oogsten, zal hij eerst moeten zaaien”.

Rob Vister

Voorzitter stichting Montferland Marketing